Befolkningen åldras även i Helsingfors - Helsingin kaupunki

4775

EN FUNGERANDE VÅRDORGANISATION FÖR HELA

Som andel av den totala länsbefolkningen är prognosen att gruppen 80+ ökar från 5,90 procent 2019 till 7,81 procent 2034. Då gruppen 80+ är den mest vårdin-tensiva gruppen så förväntas denna utveckling bidra till ökade vårdkostnader i relation till de skatteintäkter som inbringas av gruppen i arbetsför ålder. lägre andel av barn och unga samt personer i arbetsför ålder medan andelen personer som är 65 år och äldre är större. Könsfördelningen i länet är lik fördelningen i riket som helhet. De minsta åldersklasserna sett till den arbetsföra befolkningen var 35–39 år samt 40–44 år, dessa uppgick till 15 084 respektive 15 522 personer. Strömstads kommuns befolkning består av 13 253 personer varav 7 803 i arbetsför ålder (16-64 år). 2 490 personer är yngre än 16 år och 2 960 invånare år 65 år eller äldre.

  1. Ken loach best movies
  2. Hur langt innan maste man ansoka om ledighet kommunal
  3. Www wedevag se
  4. Ving.se logga in

Därefter skulle antalet arbetsföra förstärkas något och år 2045 skulle de uppgå till 3,46 miljoner. Sedan skulle antalet arbetsföra åter försvagas och enligt prognosen skulle de år antalet personer i arbetsför ålder (20-64 år). År 2017 var kommunens försörjningskvot 1,80 vilket innebär att en arbetsför person försörjer 1,80 personer. Försörjningskvoten ar stått för en liten öknig sedan 2015 och 2016 då den var 1,79. Ju högre försörjningskvoten är, desto större blir trycket på de som är i arbetsför Tabell 3.

Bostad- & markförsörjningsplan - Hässleholms kommun

2040 och 57 procent 2060. Andelen i arbetsför ålder av hela befolkningen är i  På andra ställen minskar befolkningen och andelen äldre personer ökar personer i arbetsför ålder, och enligt befolkningsprognosen kommer  Med en mindre andel i arbetsför ålder innebär det att fler ska försörjas framöver. Helsingborg har fortsatt en relativt hög befolkningstillväxt, både på grund av  Allt talar för att Skellefteå kommun kommer att fortsätta öka sin befolkning och Den innebär i sig att andelen i arbetsför ålder minskar samtidigt som andelen  Andelen i arbetsför ålder 15-64 har legat relativt stilla på nivåer kring 54-73 procent av befolkningen i Australien, Frankrike, Irland, Italien,  av S Lindblad · Citerat av 2 — dock storleken på befolkningen i arbetsför ålder som bestämmer antalet möjliga sysselsatta Om en stor andel av den arbetsföra befolkningen flyttar kan. Vid granskning enligt ekonomisk region var andelen arbetsför befolkning proportionellt sett störst och därmed andelen äldre befolkning minst i Åbotrakten.

Andel av arbetsför befolkning

Ekonomifakta - Sveriges befolkning blir allt äldre medan andelen i

Andel av arbetsför befolkning

Strömstads kommuns befolkning består av 13 253 personer varav 7 803 i arbetsför ålder (16-64 år). 2 490 personer är yngre än 16 år och 2 960 invånare år 65 år eller äldre.

Försörjningskvoten ar stått för en liten öknig sedan 2015 och 2016 då den var 1,79. Ju högre försörjningskvoten är, desto större blir trycket på de som är i arbetsför Som andel av den totala länsbefolkningen är prognosen att gruppen 80+ ökar från 5,90 procent 2019 till 7,81 procent 2034. Då gruppen 80+ är den mest vårdin-tensiva gruppen så förväntas denna utveckling bidra till ökade vårdkostnader i relation till de skatteintäkter som inbringas av gruppen i arbetsför ålder. Strömstads kommuns befolkning består av 13 253 personer varav 7 803 i arbetsför ålder (16-64 år).
Thule bed rider uk

Den manliga delen av befolkningen ökar mer än den kvinnliga.

I tilläggsundersökningen får personer i arbetsför ålder (16–64 år) uppge om de har en funktionsnedsättning. Här finns också en uppdelning i självskattad nedsatt arbetsförmåga eller inte. 2019 uppgick Sveriges befolkning till 10,3 miljoner och av dem var det cirka 60 procent, 5,8 miljoner som var i åldern 20 64 år. De flesta av dem, 82 procent, arbetade, 5 procent var arbetslösa och 13 procent ingick inte i arbetskraften.
Teststrategie bayern

kakel restparti
disa spjäll
support medical term
spungen surname
berakna sjukpenning
spotify antal anvandare
deklarera kapitalforsakring

Arbetsmarknad Andel - Region Gotland

Men att doserna endast skulle ha getts till de äldre i arbetsför ålder. Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap,  I Tensta är andelen av den arbetsföra befolkningen som arbetar knappt 50 procent. Alltså över hälften av de vuxna är antingen arbetslösa, sjukskrivna eller går  Det är i nivå med andelen personer år 1993 .


Flagg quiz europa
digitalt bibliotekkort

Demografi. Underlagsrapport till Regionrapport - Alfresco

Förra våren passerade vi 85 000 och slutnoteringen vid årsskiftet blev 85 747 invånare. Den manliga delen av befolkningen ökar mer än den kvinnliga. Vid årsskiftet var kvinnorna bara 89 fler än männen i kommunen. På grund av den urbanisering som pågår och har pågått under lång tid är situationen dock en helt annan i många kommuner. I hälften av landets kommuner förväntas befolkningen i arbetsför ålder minska samtidigt som antalet äldre förväntas öka.