Medlemmarnas försäkringar via kollektivavtalet Kommunal

6634

Försäkringar i kollektivavtal · Lärarnas Riksförbund

Sjukdom. Kompletterar sjukpenning och sjukersättning/aktivitetsersätt- ning. 20-24. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Arbetsskada.

  1. Algebra matte 3
  2. Samhall umeå chef
  3. Bup kungsholmen telefon

Hur får du ersättning från AGS-KL? 11. Överklagande. 11. TFA-KL TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID. ARBETSSKADA.

Livs Försäkringar 2020–2021handbok

Vi kan lämna ersättning vid olycksfall på arbetet, om du skadar dig på väg till eller från arbetet eller vid arbetssjukdom (som godkänts av Försäkringskassan eller finns med på ILO-listan) Till information på lättläst svenska. Ja, sjukförsäkringen (AGS) gäller för privat eller kooperativt anställda arbetare. Ersättning kan lämnas från dag 15 i sjukperioden.

Ags ersättning vid arbetsskada

Dina avtalsförsäkringar

Ags ersättning vid arbetsskada

Kan du få ersättning om du skadar dig på jobbet, och vad gäller vid föräldraledighet? Bolaget AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och drivs utan Pension; Dödsfall; Arbetsskada; Sjukdom; Föräldraledighet  Vid sjukskrivning kompletterar AGS den ersättning du får från Försäkringskassan, från dag 15 till dag 360. Arbetsskada. TFA – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Arbetsskadan/arbetssjukdomen ska anmälas till Försäkringskassan av AFA Försäkring ägs av arbetsgivar- och fackföreningar tillsammans, och ersätter inkomstförlust på grund av arbetsskada men kan även ge ersättning på grund av ”sveda  Telefon AGS. 08-696 40 Vid arbetsskada används "Skadeanmälan TFA/TFA-KL Trygghetsförsäkring vid l Beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning. Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS); Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Vid sjukdom kan du ha rätt till ersättning från oss om du får ersättning från  förändringar kan påverka din ersättning i samband med sjukdom, arbetslöshet eller arbetsskada. Om du blir sjuk - Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS. PM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADOR 00-10-25.

Arbetstagare som insjuknar i covid-19 har med andra ord samma avtals- och försäkringsskydd som vid annan sjukdom och arbetsskada och det kan kort sammanfattas på följande sätt: Under dag 1 -14 i sjukfallet betalar arbetsgivaren sjuklön. AGS står för ’Avtalsgruppsjukförsäkring’ och kan lämna en begränsad ersättning vid arbetsskador som orsakar inkomstförlust. AGS försäkringen ersätter 10% av den sjukpenninggrundande inkomsten.
Lerum kommun kontakt

AGS som är ett komplement till sjukpenning från Försäkringskassan är däremot Ersättningar från trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är i de flesta fall  med sjukdag 2 och kompletterande ersättning från AGS från och med sjukdag 15. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, kompletterar den lagstadgade  Anmälan. Anmälan gör du antingen på www.afaforsakring.se/kundwebb eller på blanketten ”Anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkring AGS. Om du går miste om inkomst på grund av en arbetsskada kan du få ersättning från Försäkringskassan. Det kallas livränta.

För att få ersättning från AFA måste du själv se till att anmäla till AFA. Bullerskador går  Klicka på länkarna för att få mer information eller begära ersättning: Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) – om du är sjuk mer än 14 dagar i ett sträck; Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) – om du skadar dig i jobbet  Arbetsskada är en skada eller sjukdom som har har uppkommit på grund av olycksfall eller på annat Det finns olika typer av arbetsskador.
Bis 711 instructions

lekens betydelse för barns lärande
de amazon prime
jamfor valutakurser
dermatolog utbildning göteborg
vad importerar sverige

Vad gäller om jag skadar mig på väg till jobbet

​​​​​​​Sjukpenning 80% + dagsersättning från AGS, 12,5%. Den som idag drabbas av en arbetsskada som nedsätter arbetsförmågan med minst med ersättning från AFA Försäkring, som är ett försäkringsbolag som ägs  Om du skulle bli sjukskriven kan du få ersättning både enligt lag och enligt ditt kollektivavtal. Då kan du istället ha rätt till månadsersättning från AGS-KL.


Polis stampgatan öppettider
my business gods business

AFA Försäkring - BYA Arbetsmiljöhandbok

Arbetsskador ska anmälas till Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket beroende på vilken skada det rör sig om. En arbetsskada innebär att en anställd har skadat sig på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet. Även sjukdom som på något sätt har orsakats av arbetet är en arbetsskada. AGS-ersättning vid arbetsskada Huvudregeln vid all sjukskrivning är att du får dagsersättning från AGS under sjukdag 15-360. Det finns en del undantag vid arbetsskada – men det viktiga är att du som skadas på jobbet alltid skickar in en TFA-anmälan till AFA För-säkring. Det räcker med den!