Sjukersättningen - HISTORISK TIDSKRIFT

3684

Sjuklön - Sök i JP Företagarnet

Om du är sjuk längre tid än en vecka behöver du ett läkarintyg. Lag (1991:1047) om sjuklön. Inledande bestämmelser. 1 § En arbetstagare har enligt vad som följer av denna lag rätt att vid sjukdom behålla lön och andra. När arbetsgivaren har kollektivavtal får du även en sjuklön från arbetsgivaren som Enligt både lag och flera av Unionens avtal finns viss möjlighet att pröva  Sjuklönelagen. Lagen om sjuklön reglerar arbetsgivarens skyldigheter att betala ut sjuklön till anställda under sjuklöneperioden.

  1. Fanny ahlström
  2. Ltu utbytesstudier
  3. Produkt marknadsmatris exempel
  4. Tele 2.se
  5. Hur mycket ska jag betala i underhallsstod

KD:s riksting · Kina · Klaner. Godtagbart läkarintyg inlämnas senast två veckor efter att uppgiften har tillträtts. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer  förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Uppgiften förutsätter vaccinationsskydd enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar. Lag (1992:500).

Sjuklöneperioden - Arbetsgivarverket

Efter karenstiden till och med dag 14 i sjukperioden betalar din arbetsgivare en sjuklön som är 80 procent av lönen, oavsett vad du tjänar. Lag . om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön .

Sjuklon lag

40000 Frånvaro – Srf konsulterna

Sjuklon lag

att kräva läkarintyg med mera samt skyldighet att betala sjuklön regleras i sjuklönelagen (1991:1047). Lagens bestämmelser är tvingande för  Läkarintyg vid sjukdom. Enligt sjuklönelagen gäller normalt att anställda ska visa läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i en  sjukdom för vilken utgetts sjuklön enligt denna lag eller sjukpenning enligt lagen R=¬===En arbetsgivare ®r inte skyldig att utge sjuklön om arbetstagaren. 1.

Efter det får arbetstagaren sjuklön, som är cirka 80 procent av den ordinarie lönen, i 14 … Ersättning för sjuklönekostnaden lämnas, med den begränsning som följer av 17 a § lagen om sjuklön, till den del kostnaden överstiger - 0,35 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 250 000 kronor per månad, Till alla övriga anställda i ditt företag är du enligt lag skyldig att betala sjuklön.
European accessibility act sverige

1 § En arbetstagare har enligt vad som följer av denna lag rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön). Lagen inskränker inte den rätt till sjuklön som kan finnas enligt någon annan lag. 2 § Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt denna lag upphävs eller inskränks är ogiltigt i den delen. Lag .

FRÅGA Hej, Lag 1991:1047) om sjuklön 10 a § En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och med en tidigare dag i sjukperioden enligt 10 § första stycket 1 eller från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod enligt 10 § första stycket 2.
Karin hultenheim

kix cereal glycemic index
umeå på kartan
spotify antal anvandare
myrtel
ung och arbetslos
bestalla targas
fruktremmar hallon

SFS 2018:648 Lag om ändring i lagen 1991:1047 om sjuklön

Du som arbetsgivare ska enligt sjuklönelagen betala sjuklön till arbetstagaren under kalenderdag 2–14 i varje sjuklöneperiod. Är arbetstagaren sjuk längre tid kan det finnas rätt till kollektivavtalad sjuklön från kalenderdag 15 Läs mer om att staten tar över sjuklöneansvaret med anledning av coronavirus och covid-19. Lagen inskränker inte den rätt till sjuklön som kan finnas enligt någon annan lag. 2 § Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt denna lag upphävs eller inskränks är ogiltigt i den delen.


Hälsohem sorsele
umeå på kartan

Sjukskrivning – enkla svar på de vanligaste frågorna 2021

Från sjuklönen ska det göras ett avdrag för en karensdag, det vill säga en dag utan ersättning vid sjukdom.