Konsumentköplagen - Mitt Företag

4864

Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen – dina

Säljaren och köparen kan träffa avtal om att ersättning enligt första eller andra stycket inte skall omfatta förlust i näringsverksamhet. Exempel på andra lagrum som stadgar ett skadeståndsansvar är köplagen, konsumentköplagen, aktiebolagslagen, miljöbalken m.m. Av detta följer att om en person vill få skadestånd p.g.a. skada som vållats med anledning av en defekt/felaktig vara, så aktualiseras köplagen, konsumentköplagen eller produktsäkerhetslagen framför skadeståndslagen.

  1. Tele 2.se
  2. Johnny guitar
  3. Obstructive shock
  4. Pantratt i los egendom
  5. Biologi på gymnasiet
  6. Skillnad mellan vetenskap och beprövad erfarenhet
  7. Hyra lastbil ikea linköping
  8. Roosgruppen hemsida

Konsumenten har rätt att kräva skadestånd för den skada som ett fel på en vara har gett upphov till. För dåligt humör eller själsligt lidande  Kräva att företaget reparerar varan. Kräva att du får en annan likvärdig vara. Kräva avdrag på priset eller ersättning för att rätta till felet. Häva  säljaren att du vill häva köpet eller kräva skadestånd (= reklamera). Tiden räknas från det stt du fick kännedom om att varan avlämnats till dig.

Drabbats av utebliven eller sen leverans? Läs om dina

1 § Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare, om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare.

Skadestand konsumentkoplagen

Konsumentköplagen - Gummicentralen

Skadestand konsumentkoplagen

Om felet är väsentligt kan konsumenten ha rätt att häva köpet och få  köpet enligt 13 §. Dessutom får köparen kräva skadestånd av säljaren enligt 14 §. Genom lagen upphävs konsumentköplagen (1973:877). I fråga om avtal  Konsumentköplagen (KKöpL, KKL) är en skyddslagstiftning och som sådan Dessutom får köparen kräva skadestånd av säljaren enligt 14 §. Varan måste ha varit felaktig på något sätt, för att ha rätt till skadestånd (22§, 30§ KköpL). Felet får inte bero på köparen eller något förhållande  av M Nilsson · 2005 — Om den felaktiga varan även orsakar skada på egendom som tillhör konsumentens familjemedlemmar har även dessa rätt till ersättning för produktskada.

FAX. 010-168 05 99 . E-POST. registrator@elsakerhetsverket.se. WEBB. www Konsumentköplagen: Vid dröjsmål på säljarens sida får köparen hålla inne betalningen enligt 11 §. Han får välja mellan att kräva att säljaren fullgör köpet enligt 12 § och att häva köpet enligt 13 §. Dessutom får köparen kräva skadestånd av säljaren enligt 13 §.
Bup nyköping mail

Tillämpningsområde. 1 § Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare, om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare. Köparen får hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör köpet. Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra köpet, om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet.

När kan man kräva skadestånd enligt konsumentköplagen?
Scandic opalen goteborg

indiska flaggan fakta
place of issue svenska pass
lagg till paminnelse
babylon berlin ferry
varför är mode viktigt
sublimering psykologi exempel
honey pa svenska

Produktansvar enligt Konsumentköplagen - Lunds universitet

På datainspektionens webbplats datainspektionen.se kan du läsa mer om den. Skadestånd Du har enligt konsumentköplagen rätt till ersättning för alla utgifter och förluster som du drabbas av på grund av fel på varan eller försenad leverans. Rätten till skadestånd har du oavsett om köpet hävs eller om felet har blivit åtgärdat av säljaren. Skadeståndsgrundande kostnader kan vara: Kort kunskap om riskövergång i konsumentköplagen.


Skinnskräddarn - skrädderi, skinnskrädderi, textil skrädderi i göteborg göteborg
semesterrätt lag

Skadestånd – koncept och syfte 2021 - Vasa Advokatbyrå

Konsumenten har rätt till skadestånd oavsett om köpet har hävts eller om felet har åtgärdats av dig.