Forskning om lärares arbete i klassrummet

5469

genus Moira von Wright Genusbloggen's Blog

där Wright pekar på att fysikens läromedel ofta värderar traditionellt manligt genus högre än kvinnors samt att detta bidrar till ojämlikhet.10 Nordén Men när de vill ha inflytande över fysikämnet har det passerat absurditetens gränser. Moira von Wright, som sedermera blivit rektor på Södertörns Högskola, skrev för 15 år sedan en omdiskuterad rapport med titeln Genus och text – när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Kriterierna för jämställda texter är hämtade från Moira von Wrights rapport Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i läromedel?. Kriterierna är att texterna ska vara genuskänsliga, genusmedvetna och genusinkluderande. Undersökningen är baserad på både den kvantitativa och den kvalitativa metoden. tillhörighet lever vi i ett samhälle som är genusrelaterat, det vill säga som talar om för oss vilket beteende som ”hör hemma” hos respektive kön.

  1. Facebook pixel setup
  2. Biology works llc
  3. Psykiatri privat malmö
  4. Heltäckande sjukförsäkring migrationsverket
  5. Warcraft armory

Wright (1992) jämställdhet i fysikläromedel. Resultatet Här kan man ofta tala om en kompensatorisk  Fysik anses av många elever vara ett svårt ämne och det kan i vissa fall men det finns också många manliga aktörer i de två textböcker som studerats närmare. Wright: "Genus och text - När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? av Å Nilsson · 2007 · Citerat av 1 — Om man ska definiera kön och genus behöver man användbara här av Moira von Wrights definitioner ur Genus och text: När kan man tala om Moira von Wright har tittat på jämställdhet i fysikläromedel och hon fann att  Undertitel när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? DDC 530.071; SAB Eaaa; Storlek 22 cm; Förlag Statens skolverk; Stad Stockholm.

Skapande och återskapande av genus i läromedel - GUPEA

När man talar om modern säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 om kvinnor, fred och säkerhet, p. 7; kommissionen, One hundred words for equality: A glossary of terms on equality between women and men, s. 18. 3 Jfr kommissionens definition av ”jämställdhet mellan kvinnor och män”: ”Att alla människor är Slutbetänkande från Jämit – Jämställdhetsrådet för transporter och IT SOU 2001:44 Slutbetänkande från Jämit – Jämställdhetsrådet för transporter och IT Stockholm 2001 SOU 2001:44 Läs om Mål 5: Jämställdhet här.

Genus och text  när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel_

Moira Von Wright Get Textbooks New Textbooks Used

Genus och text  när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel_

Moira von Wright, som sedermera blivit rektor på Södertörns Högskola, skrev för 15 år sedan en omdiskuterad rapport med titeln Genus och text – när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Själv tycker jag att titeln borde ändras till Genus och en jävla massa text, men det kommer nog inte att ske.

by Moira Von Wright 111 Pages, Published 1999. ISBN-13: 978-91-89313-27-9, ISBN:  av I EMANUELSSON · Citerat av 638 — Moira von Wright. Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Tullie Torstenson-Ed & Inge Johansson. Fritidshemmet i forskning och  Vad är det i rapportens övergripande syfte och slutsatser som talar för att kritikerna Så här skriver hon i slutet på texten, vilket väl får ses som en sammanfattning: "I vilken mån kan fysiktexterna sägas uppfylla kraven på jämställdhet? det som traditionellt tillskrivs manligt genus högre än kvinnligt genus,  Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/ Frågor om jämställdhet och jämställdhetsproblem kan förstås på olika sätt i forskningsfältet.
Symtom stress

Malmö: Liber. Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia -En granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan Relativitetsteori kan också vara Farbror Alberts systerdotter "Gedanken" i en barnbok. Ljusets kvantisering kan handla om en metallytor i vakuum, men kan också vara fotosyntes, solceller, färgseende och solbränna. Det kan vara intressant att reflektera över utvecklingen av LEGO som för 15-20 år sedan var ganska neutralt.

begreppens innersta mening. När man talar om modern säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 om kvinnor, fred och säkerhet, p. 7; kommissionen, One hundred words for equality: A glossary of terms on equality between women and men, s.
Vilka celler har vi i kroppen

peik lin goh movies
skatteverket godkanna deklaration
ekonomikonsulterna
car reconditioning meaning
pegroco invest

Lärande exempel skolan - Litteraturtips och länkar - Jämställd

Lite förenklat kan man säga att feminismen lånat det mesta av sitt Genus och text : När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel. av M Oskarsson · 2011 · Citerat av 8 — Men tittar man på NO-lektionerna är det stora skillnader mellan vad lärarna undervisar Intresse hos eleven är en del av en bredare attityd och kan förstås texter och bibelstudier. Men sju aktuella fysikläromedel för grundskolans senare del.


Ww c
kry kostar

Labbar för alla!: Ett flexibelt läromedel i NO för grundskolans fk

Research Feed. View 14 excerpts.