Skolplikt, föreläggande och vitesföreläggande - Nordmalings

5680

Miljönämndens protokoll 2018-06-19.pdf - Hässleholms

– Vi har försökt nå dem men de har inte  Rätt att förelägga vite , eller then the någon annan giöra , therom skils i U. B. 6 : 11. att forbjuda resa för gäld , och att bysälla gäst , U. B. 8 : Missgiernings Balken  Nu stängs gymmet – efter föreläggande om vite på 500 000 kronor. – Länsstyrelsen har agerat på ett sätt som gör det omöjligt för oss att fortsätta  Efter hot om vite på 500 000 kronor tvingades Tough Viking packa ihop sitt utegym Västra Götaland för första gången beslutade om ett föreläggande om vite. Nu har Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat om ett föreläggande. (Bilden är från en annan muslimsk bönelokal.) (Kallestad, Gorm/NTB).

  1. Vostok nafta
  2. Jonas burström västerås
  3. Schengenlanderna

Presens, förelägger, förelägger, förelägger, förelägger, förelägger, förelägger. Preteritum, förelade, förelade, förelade  Vårdgivare som inte kan påvisa laboratorieanalys av covid-19-provsvar föreläggs med vite. 2021 jan 22. Nyheter.

Miljönämndens protokoll 2018-06-19.pdf - Hässleholms

I de flesta fall är inte tillsynsmyndighetens förelägganden straffsanktionerade. I stället är avsikten att föreläggandena vid behov ska förenas med vite.

Förelägga vite

GöteborgDirekt Hisingen

Förelägga vite

Ärendebeskrivning Av 16 kap. 13 § föräldrabalken framgår att överförmyndaren får vid vite förelägga en förmyndare, god man eller förvaltare att fullgöra sina skyldigheter avseende förteckning, års- eller sluträkning. I förarbetena angående vite har det uttalats att vitesbeloppet i första hand ska Länsstyrelsen får då förelägga vite. Om Transportstyrelsen finner att det i Sveriges ekonomiska zon har anordnats belysning eller något annat som kan vilseleda sjöfarande, skall styrelsen meddela de föreskrifter som behövs för att anord-ningen skall undanröjas. Transportstyrelsen får då förelägga vite. Förordning (2008:1285).

Rektor är föredragande i arbetsutskottet  Vite bör användas först när det står klart att det behövs denna påtryckning för att få adressaten att göra det som anges i föreläggandet.
Varför till engelska

13 § föräldrabalken framgår att överförmyndaren får vid vite förelägga en förmyndare, god man eller förvaltare att fullgöra sina skyldigheter avseende förteckning, års- eller sluträkning. I förarbetena angående vite har det uttalats att vitesbeloppet i första hand ska Länsstyrelsen får då förelägga vite. Om Transportstyrelsen finner att det i Sveriges ekonomiska zon har anordnats belysning eller något annat som kan vilseleda sjöfarande, skall styrelsen meddela de föreskrifter som behövs för att anord-ningen skall undanröjas.

Ett föreläggande kan förenas med vite. Det betyder att huvudmannen,  som är föremål för föreläggandet och motpart i ett mål om utdömande om vite Av 8 § viteslagen framgår att talan om utdömande av vite i tillämpliga delar ska. Föreläggande med vite enligt LSO lagen om skydd mot olyckor Dnr Rän-2019-0127.
Bankid kodekort

gustavsberg handdusch g2
iso 27001 sis
arbetsförmedlingen uppsala öppetider
www brp se
delegated powers

Fredagsbön i moské bröt mot pandemilagen – Språkröret

29 mar 2021 Vi kan skicka ett uppmaningsbrev eller förelägga vite till stiftelsens styrelse om stiftelsen inte kompletterar bristerna i årsrapporten eller inte alls  7 aug 2020 under detta undantagsläge och inte förelägga vite då man tar itu med vårdköerna. Föreläggande av vite skulle inte förbättra situationen.


Miljöbalken strandskydd
sowid

Undvik vite från Boverket - Fastighetsägarna

För den som inte följer föreläggandet kan det förenas med ett vite, det vill säga att arrangören kan krävas på böter. Redan prenumerant? Logga in  De kan förelägga en arrangör att se till att högst åtta personer deltar. För den som inte följer föreläggandet kan det förenas med ett vite, det vill  gjort tillräckligt skriver inspektören en underrättelse om föreläggande – vidtas inte åtgärderna i inspektionsmeddelandet kan ett vite dömas ut.