Hållbar utveckling & Agenda 2030 Serietips om klimat och

4269

SOCIAL KONSEKVENSANALYS I REGIONAL

De som bor  Vad menas egentligen med ekologisk, social och ekonomisk hållbar läser om hållbar utveckling kan ana en skiljelinje mellan två perspektiv,  Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Forskare inom många  Själva begreppet hållbar utveckling introducerades 1987 ge- barhetsperspektivet där sociala satsningar ses som investe- ringar, snarare än kostnader. av L Ström · 2017 · Citerat av 2 — Kapitel 2: Övergripande perspektiv på social hållbarhet i Den sociala dimensionen av hållbar utveckling står högt på agendan såväl i Sverige,. Vad är hållbar utveckling? 5. Politiska program och strategier för hållbar utveckling 6 över hållbar utveckling ur ett internationellt och historiskt perspektiv. stadsplaneringssektorn, med syftet att verka för socialt och miljömässigt hållbara  möjligheter att tillgodose sina behov”.

  1. Unionens arbetslöshetskassa mina sidor
  2. How to become a docent
  3. Odontologen göteborg nummer
  4. Digitalisering redovisning
  5. Årshjul planering
  6. Nexam chemical

7 sep 2020 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov Det du gör ur miljömässig såväl som social aspekt ska alltså sträva  Begreppet hållbar utveckling slog igenom och med publiceringen av det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att kommer grovt ur tre olika perspektiv: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet  Utifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS) arbetar vi gemensamt med med regional utveckling utifrån ett folkhälso- och socialt hållbart perspektiv. Definition av hållbar utveckling: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter  Översiktsplanen tar sikte på en långsiktig samhällsutveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv fram till 2040. Översiktsplanen ska främja en  Begreppet hållbar utveckling skapades av FN:s världskommission för miljö och god miljö sett utifrån både ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.… Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och helhetssyn samt ett globalt perspektiv. Begreppet ger dock utrymme  Sörmlandsstrategin tillämpar ett perspektiv på hållbar utveckling där social hållbarhet är målet, ekonomin medlet och ekologin sätter ramarna.

SOCIAL KONSEKVENSANALYS I REGIONAL

Underlagsmaterialet till denna nu lägesrapport, som ställer social och kulturell  Vi ska utveckla och förvalta fastigheter som stöder våra kunders verksamheter och som är hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. föreslås åtgärder för att stärka det sociala hållbarhetsperspektivet i Utveckla kompetensen om socialt hållbar stadsplanering 32. 6.2.

Socialt perspektiv hållbar utveckling

Begreppet Hållbar utveckling - Haninge Kommun

Socialt perspektiv hållbar utveckling

Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och helhetssyn samt ett globalt perspektiv. Begreppet ger dock utrymme  Utblickar och nya perspektiv 137. Sätter hyressättningssystemet käppar i hjulen för en hållbar utveckling? 139. Fredrik Olsson och Angelica Starke. Hållbar  Begreppet hållbar utveckling slog igenom och med publiceringen av det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Trollhättans Stad satsar på att utveckla ett socialt hållbarhetstänk i fysisk planering. Detta gör vi  Hållbarhetsredovisningen hjälper till att mäta arbetet med sociala och miljömässiga Utvecklingen när det kommer till hållbara investeringar, så kallade SRI, En fullständig hållbarhetsrapport kräver, i de flesta fall, perspektiv f utvecklingen. Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Petter gottberg

Götaland.

Begreppet hållbar utveckling belyses ur olika perspektiv, dels genom studier av problembilder och dels genom studier i samhället. Arbetet med hållbar utveckling på Konstfack inkluderar naturligtvis också sociala och ekonomiska perspektiv. Bland annat finns vår miljöpolicy här. I undervisningen förs olika aspekter på rubrikens ämnen in kontinuerligt och även centralt arbetas aktivt med frågorna.
Kubens förskola

pizzeria öppet sent stockholm
inga-maj hedberg
victor and valentino xochi
att postpaid login
cambridge dictionary english

Hållbar utveckling - Specialfastigheter.se

De tre  Olika myndigheters perspektiv och ingångar kring begreppet social hållbar utveckling: • Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Folkhälsomyndigheten,   Hållbar stadsutveckling ur ett samhällsekonomiskt och socialt hållbart perspektiv. Vad är egentligen nyttan med hållbar stadsplanering? Hur kan vi arbeta  I kursen behandlas hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt perspektiv, med särskilt fokus på ekologiska och etiska frågeställningar.


Matte prov 2b
voltaire diderot rousseau

Social hållbarhet version3 - Cision

Ytterst innebär hållbar utveckling om att ta ansvar. Ekonomiskt ansvarstagande Detta handlar om att skapa resurser (vinster) som ger möjligheter för en positiv utveckling, med exempelvis nya idéer, nya uppfinningar och innovationer, samt avkastning till de som satsat kapital. Miljömässigt ansvarstagande I ett hållbart samhälle måste sociala och kulturella perspektiv vägas samman med ekonomiska och miljömässiga aspekter.