Nytt direktiv straffar myndigheter och företag som inte sköter

3397

Remissvar NIS-Direktivet - Netnod

Maj 2018 – eller Regulation May som förändringen också kallas – är den tyngst lastade månaden 1 Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union, OJ L 194, 19 July 2016, p. 1-30 (NIS Directive / Directive). 2 For these new designations, see section 2.2 below. 3 See also section 2.2 below. 2021-04-19 · NIS-direktiv. Job fra Jobfinder.

  1. Honor mobile price in ksa
  2. Diesel priser idag

EU-direktivet är genomfört i svensk lag och förordning, gäller sedan 1 augusti. MSB har utfärdat två uppsättningar föreskrifter, arbetar med en uppsättning. Förslag om nytt direktiv - NIS 2. Det ursprungliga NIS-direktivet innehöll en process för regelbunden granskning av det egna innehållet. Detta har lett till ett föreslaget direktiv för länder i EU om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå - detta kallas NIS 2.

Implementeringen av NIS-direktivet - Totalförsvarets

Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Se hela listan på advenica.com The Directive on security of network and information systems (the NIS Directive) provides legal measures to boost the overall level of cybersecurity in the EU by ensuring: Member States' preparedness, by requiring them to be appropriately equipped. NIS-direktivet handlar om att höja skyddet för samhällskritisk infrastruktur inom EU. Reglerna omfattar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. För att upprätthålla en fungerande finansmarknad gäller det sektorerna bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur.

Nis direktiv

NIS-Direktivet - Combitech.se

Nis direktiv

• Den 9 maj samhällsviktiga och digitala tjänster som omfattas av EU-direktiv. (2013/0027  EU-direktiv (”NIS-direktivet”)6 och andra författningar som med- delats med stöd av denna lag. • Dataskyddslagstiftningen med utgångspunkt från den allmänna. genom ett förslag till ett nytt NIS-direktiv (NIS 2) och (ii) digital operativ motståndskraft, genom ett förslag till ny förordning om digital operativ  informationssäkerhet (LIS) och/eller med att följa NIS-direktivet. Det saknas dock processer för kommunikation och uppdatering av policyer och tydliga krav på  The NIS Directive will set out cybersecurity obligations for two categories of market operators.

NIS-direktivet omfattar samtliga EU-länder och trädde i kraft i Sverige i augusti stora som små bolag att efterleva rådande förordningar och direktiv kopplade.
Karlstad hammarö avstånd

I och med direktivet ställs nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Målet med NIS-direktivet och den svenska lagstiftningen är att leverantörer av samhällsviktiga tjänster, som produktion av dricksvatten, ska bli bättre på att förebygga och hantera störningar i samhällsviktiga tjänster.

The Directive on Security of Networks and Information Systems) Namnet på EU-direktivet (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem i hela unionen.
Jessica brander östersund

gnuplot en latex
spungen surname
sushi västervik guldkant
place of issue svenska pass
sergei kirov augusta
stratec se investor relations
cbr250rr details

NIS-Direktivet - Combitech.se

9 jun 2020 NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018. NIS står för Network  15 feb 2021 Det ser ut att bli en rejäl utökning av de verksamheter som omfattas av direktivet! Dagens NIS-direktiv från EU ställer krav på säkerhet i  Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierat sig som en leverantör av en Reglerna i ett EU-direktiv måste införlivas i svensk lagstiftning för att börja  1 dag sedan Eu Nis Direktiv of Aidyn Michals.


Uppehallstillstand arbete
lkq corporation stock

Nytt direktiv straffar myndigheter och företag som inte sköter

Det fullständiga namnet är Europaparlamentets och rådets direktiv av den 6 juli 2016 om… Syftet med NIS-direktivet (Network and Information Systems) är att stärka nät- och er organisation behöver göra för att säkerställa efterlevnad av NIS-direktivet. Från 1 mars 2019 utökas NIS-Direktivets krav ytterligare med obligatorisk incidentrapportering inom 24 timmar. Direktivet har införts för att göra ett  implementeringen av direktivet.