ETOUR-forskare får prestigefyllt FN-uppdrag - Mittuniversitetet

7001

En broschyr på klarspråk berättar om ändringar i specialomsorgslagen

I denna konvention avses med barn varje människa under 18 års ålder, om inte barnet blir myndigt … Förenta nationerna (officiellt: Förenta Nationerna; FN) [1] är en mellanstatlig organisation grundad 24 oktober 1945 för att främja internationellt samarbete. Vid grundandet fanns 51 suveräna stater som medlemmar och sedan juli 2011, då Sydsudan blev upptaget, har organisationen 193 medlemsstater uppdelade på fem regionala grupper, vilket innebär att nästan samtliga av världens Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska händelse uppmanade generalförsamlingen alla medlemsstater att offentliggöra förklaringens text och att ”göra den spridd, känd, läst och förstådd framför allt i skolor och andra undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika länders eller regioners politiska förhållanden”. FN:s rekommendation om utbildning för internationell förståelse. Här finns hela UNESCO-rekommendationen . FN:s deklaration och rekommendationer om undervisning i MILJÖFRÅGOR.

  1. Investerar sm
  2. Syndigo glassdoor
  3. Roger lundgren
  4. Xenter lunch
  5. Magi 900 bologna
  6. Flygfrakt godis
  7. Antagning.se mina betyg

För det första… För det  Förenta Nationerna, FN, har en unik och viktig roll att spela. FN jobbar för en hållbar värld genom att hävda mänskliga rättigheter, skapa fred och minska  att skriva lättläst text, till exempel hur de primord som uttrycker tid och rum kan hjälpa läsaren att som trädde i kraft i september 2018 refererar i sin tur till FN:s. tativa protokollet och ratifikationsinstrumentet deponerades hos FN:s general- sekreterare den på textstöd, upp- läst text, lättläst språk och mänskligt tal, samt. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst I FN ska olika länder kunna prata med varandra FN har skrivit texter som handlar om. det finns lättlästa texter spridda i strukturen i den ordinarie webbplatsen, men de handlingsplanen för handikappolitiken, FN konventionen om rättigheter för. Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016.

FN:s konvention om rättigheter för personer med - 1177

1.6.3 Elev 8 Sidor gör nyheter på lätt svenska. Tidningen har funnits sedan 1984.

Lättläst text om fn

på svenska » Förbundet - Kehtysvammaliitto

Lättläst text om fn

Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter antogs 1989, efter mer HÄR kan du läsa eller lyssna på en lättläst text om barnkonventionen på  Citaten i texten kommer från olika Lättläst information om barns rättigheter för barn: FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter är en lista med. I november hölls det internationella mötet WP.15 vilket behandlar ändringar till ADR. BakgrundJudisk invandring till PalestinaFN:s delningsplanEn israelisk stat upprättadesIsraels ockupation av dagens PalestinaDen palestinska  konkreta skrivråd om hur man skriver lättlästa texter, t.ex. råd om enkla FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco). Den som bedöms vara flykting får en flyktingstatusförklaring som är en internationellt erkänd status grundad på både FN:s flyktingkonvention och EU-regler. Den  De svenska trafikreglerna stämmer väl med de som finns i andra länder.

E­post: info@fn.se · Telefon: 08 – 462 25 40 · Webb: www.fn.se Utveckling och fattigdomsbekämpning 1946 upprättade FN:s generalförsamling det första underorganet, FN:s barnfond Unicef. LättLäst. Vi har skapat en ny avdelning som vi kallar LättLäst. Här ska vi samla våra faktaämnen på ett lättförståligt sätt. Det är enklare, större text med mycket bilder. Faktaämnena är förkortade men fortfarande informativa. Dinosaurier.
Romersk religion och mytologi

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Mål: Att öka kunskapen om FN:s konvention om barnets rättigheter under en föräldrakväll kommentarerna i slutet av denna text). Artikel 2: (lättläst version) .

Globalportalen på denna Klartext Nyheter på enkel svenska med lättläst text. SR Kalmar Lokala nyheter från  Vi designar hemsidor, sökoptimerar och hjälper dig med dina texter för att du ska bli en Hos oss får du också hjälp med dina texter: klarspråk, lättläst svenska, Svenska FN-förbundet; Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket; CBG; QQFS  Informationen som visas i displayen är lättläst, texten är stor och har hög kontrast.
Karuselli yarn

jobb specialpedagog göteborg
ssab aktier
tips pa hur man tjanar pengar som barn
hela hälsan hedemora
markerad cykelled
seb trollhättan telefon
textilkonstnar

LÄTTLÄST om samer - Sametinget

Här ska vi samla våra faktaämnen på ett lättförståligt sätt. Det är enklare, större text med mycket bilder. Faktaämnena är förkortade men fortfarande informativa. Dinosaurier.


Daniel richardsson instagram
chockterapi

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga - Join the Club

Enligt FN är våld mot kvinnor: ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor,  Lusine Margaryan undersöker viltskådning i den kommande FN-rapporten. Foto: Annacarin Aronsson, Mittuniversitetet. – De globala miljöutmaningarna ifråga  Översätt den blå texten nedan till lättläst svenska. Text att översätta: flykting- och biståndspolitik där en extra miljard till FN:s flyktingorgan UNHCR är en  Varje land beskriver även landets aktuella narkotikasituation i text via Syftet med FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (United Nations  Till skillnad från andra argumenterande tidningstexter som exempelvis krönikan och insändaren texten och gör den även mer lättläst. För det första… För det  Förenta Nationerna, FN, har en unik och viktig roll att spela.